😚ปิดครับ😚แบ่งลูกไก่ชุดเยียร์รำวง เหลี่ยมเทพ ยอดไอคิว เกรดตั้งเหล่า อายุ2เดือนกว่า ถ่ายพยาธิ ทำวัคซีนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 8 ตัวผู้3-5ตัว แบ่งยกชุด 1,000บาท ( ไม่รวมส่ง ) สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚แบ่งลูกไก่ชุดเยียร์รำวง เหลี่ยมเทพ ยอดไอคิว เกรดตั้งเหล่า อายุ2เดือนกว่า ถ่ายพยาธิ ทำวัคซีนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 8 ตัวผู้3-5ตัว แบ่งยกชุด 1,000บาท ( ไม่รวมส่ง ) สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

Comments are closed.