( ขายแล้วค่ะ ) KW445 เจ้าเหลืองแฮมเมอร์ เชิงสนิท คนสนิท กระชากตีแรงมาก ตีลำตัวสะเทือน 

( ขายแล้วค่ะ ) KW445 เจ้าเหลืองแฮมเมอร์ เชิงสนิท คนสนิท กระชากตีแรงมาก ตีลำตัวสะเทือน 

KW445 เจ้าฟ้าแฮม
สัน โครงสร้าง 2.7 กก. 8 เดือนใหม่ครั้งแรกครั้งแรกที่ชนเผ่าใกล้ชนแรงมากตีลำตัวสะดุ้งแววดีมีอนาคตแบ่งที่ 3,000 บาทไม่รวมส่ง

Comments are closed.