..ปิดครับ..แม่พันธุ์สายกัดเงินล้าน ยอดมงคล + เทากองบิน + พิทบูล+ ดำเจาะเกราะ ราคาเบาๆ 599 บาท (ไม่รวมส่ง ) รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..แม่พันธุ์สายกัดเงินล้าน ยอดมงคล + เทากองบิน + พิทบูล+ ดำเจาะเกราะ ราคาเบาๆ 599 บาท (ไม่รวมส่ง ) รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..ทองแจ้ช่อ..พม่าง่อนสายแข้งหน้า แผลหูตา ราคาเบาๆ599 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..ทองแจ้ช่อ..พม่าง่อนสายแข้งหน้า แผลหูตา ราคาเบาๆ599 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..KW 811 แจ้พายุ เทพแข้งหน้า เตะไม่ยอม..เตะให้นอน.. VIP 2.5 กก.โตได้ 2.6 ก.ก 9 เดือน เตะเป้าไว้ 2 ครั้ง ลงขยับเตะ..ชิ่งเตะแผลวงแดง แข้งหน้าอาชีพ แหล่งที่ 4,000 บาทไม่รวมส่ง สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..KW 811 แจ้พายุ เทพแข้งหน้า เตะไม่ยอม..เตะให้นอน.. VIP 2.5 กก.โตได้ 2.6 ก.ก 9 เดือน เตะเป้าไว้ 2 ครั้ง ลงขยับเตะ..ชิ่งเตะแผลวงแดง แข้งหน้าอาชีพ แหล่งที่ 4,000 บาทไม่รวมส่ง สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

ทองแจ้..รำวงขยับเตะ..ชิ่งเตะ..เป็นไก่หาช่องตีเก่ง แผลหูตา แบ่งที่ 2,000 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

ทองแจ้..รำวงขยับเตะ..ชิ่งเตะ..เป็นไก่หาช่องตีเก่ง แผลหูตา แบ่งที่ 2,000 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

ทองหูด้บ..รำวงคัดผ่านแข้งหน้าอาชีพ แบ่งที่ 2,000 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

ทองหูด้บ..รำวงคัดผ่านแข้งหน้าอาชีพ แบ่งที่ 2,000 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

เทาลูกแซม พม่าง่นรำวง เด้งถี่ๆ. แผลหูตา แบ่งที่ 2,000 บาท (ไม่รวมส่ง) รายละเอียดอธิบายในคลิป
สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

เทาลูกแซม พม่าง่นรำวง เด้งถี่ๆ. แผลหูตา แบ่งที่ 2,000 บาท (ไม่รวมส่ง) รายละเอียดอธิบายในคลิป
สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

เทาดู่หงอนช่อ..พ่อพม่าง่อนสายแข้งหน้า +แม่พม่าญี่ปุ่นพัฒนา ตามสายเป็นไก่แข้งหน้า ปอดใหญ่ปลายแรง แบ่งวัดดวงที่ 1,500 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

เทาดู่หงอนช่อ..พ่อพม่าง่อนสายแข้งหน้า +แม่พม่าญี่ปุ่นพัฒนา ตามสายเป็นไก่แข้งหน้า ปอดใหญ่ปลายแรง แบ่งวัดดวงที่ 1,500 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..ลูกแซมพนัสญี่ปุ่น..ปอดใหญ่ปลายแรง ชนสนิทมาก เลี้ยวคอเป็นตะขอ ปากไว ใช้เดือยจัด แบ่งที่ 1,500 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..ลูกแซมพนัสญี่ปุ่น..ปอดใหญ่ปลายแรง ชนสนิทมาก เลี้ยวคอเป็นตะขอ ปากไว ใช้เดือยจัด แบ่งที่ 1,500 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..สาองค์ดำ..รำวงสายเลือดเงินล้าน เลือดม้าล่อเข้มๆ กระดูกง่อนแผลหูแผลตา แบ่งวัดดวงที่ 1,500 บาท (ไม่รวมส่ง ) รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..สาองค์ดำ..รำวงสายเลือดเงินล้าน เลือดม้าล่อเข้มๆ กระดูกง่อนแผลหูแผลตา แบ่งวัดดวงที่ 1,500 บาท (ไม่รวมส่ง ) รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

,KW 809 เยียร์ทองคำ รำวงสั้น..แข้งใบมีด บ้าตี แผลคมพิเศษ 2.5 กก. 9 เดือนนวมไว้ 1 ครั้งรำวงสั้น แข้งหน้าแม่นๆบ้าตีแผลวงแดงล้วนๆแบ่งที่ 3,000 บาท(ไม่รวมส่ง)สนใจโทร 090-4165208
ID LINE 0904165208 บัญชีธนาคารกสิกรไทย 064-347-5154 นายสมใจ โตใจ

,KW 809 เยียร์ทองคำ รำวงสั้น..แข้งใบมีด บ้าตี แผลคมพิเศษ 2.5 กก. 9 เดือนนวมไว้ 1 ครั้งรำวงสั้น แข้งหน้าแม่นๆบ้าตีแผลวงแดงล้วนๆแบ่งที่ 3,000 บาท(ไม่รวมส่ง)สนใจโทร 090-4165208
ID LINE 0904165208 บัญชีธนาคารกสิกรไทย 064-347-5154 นายสมใจ โตใจ