ผู้เขียน: fa123456789

😚ปิดครับ😚ตัวเมียก๋อยสีพม่า..เกรดตั้งเหล่า ซุปเปอร์กัด ราคาเบาๆสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

😚ปิดครับ😚ตัวเมียก๋อยสีพม่า..เกรดตั้งเหล่า ซุปเปอร์กัด ราคาเบาๆสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

😚ปิดครับ😚KW172. แดงเฝ้าหลังชนดีมากแกนในเหนียวแน่นกัดตี 2.5-2.6กก.รอยสวยโตได้2.7กก.8เดือนเช็คครั้งแรกเชิงบนชนสนิทแกนในเหนียวแน่น คุมหลังกัดตีแววดีมาก แบ่งที่1,500บาท(ไม่รวมส่ง)สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

😚ปิดครับ😚KW172. แดงเฝ้าหลังชนดีมากแกนในเหนียวแน่นกัดตี 2.5-2.6กก.รอยสวยโตได้2.7กก.8เดือนเช็คครั้งแรกเชิงบนชนสนิทแกนในเหนียวแน่น คุมหลังกัดตีแววดีมาก แบ่งที่1,500บาท(ไม่รวมส่ง)สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

😚ปิดครับ☺หางกระดก อกตั้ง พม่ากระดูกง่อน โปรเบาๆรายละเอียดสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

😚ปิดครับ☺หางกระดก อกตั้ง พม่ากระดูกง่อน โปรเบาๆรายละเอียดสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

☺ปิดครับ🙂สนใจทุกไล0904165208 ได้เลยได้ครับ..สีประดู่..ตามสายเดินจิ้มตี กันคอตี ปากไวแข้งไว ราคาเบาๆ รายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

☺ปิดครับ🙂สนใจทุกไล0904165208 ได้เลยได้ครับ..สีประดู่..ตามสายเดินจิ้มตี กันคอตี ปากไวแข้งไว ราคาเบาๆ รายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

😚ปิดครับ😚สีพม่าจ๋า..สายเลือดดี กัดทุบหลังแรง รายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิป )สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

😚ปิดครับ😚สีพม่าจ๋า..สายเลือดดี กัดทุบหลังแรง รายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิป )สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

เขียวมงคล..สายเลือดยอดมงคล อย่างหล่องามไก่พิเศษ 2.5-2.6กก.เต็ม2.7กก.8เดือน ตามสายเป็นไก่เชิงบน ชนสนิท หัวพาดหลัง กัดตีหลัง แบ่งวัดดวงที่1,500บาท(ไม่รวมส่ง )สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

เขียวมงคล..สายเลือดยอดมงคล อย่างหล่องามไก่พิเศษ 2.5-2.6กก.เต็ม2.7กก.8เดือน ตามสายเป็นไก่เชิงบน ชนสนิท หัวพาดหลัง กัดตีหลัง แบ่งวัดดวงที่1,500บาท(ไม่รวมส่ง )สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

😚ปิดครับ😋สาหล่อ..พม่าฝีมือดี แม่นคมราคาๆ ก๋อยสีพม่าสายเลือดดีราคาโปรเบาๆ รายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

😚ปิดครับ😋สาหล่อ..พม่าฝีมือดี แม่นคมราคาๆ ก๋อยสีพม่าสายเลือดดีราคาโปรเบาๆ รายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

☺ปิดครับ😍สีพม่าจ๋าสายกัด..สายเลือดดี ราคาโปรเบาๆรายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

☺ปิดครับ😍สีพม่าจ๋าสายกัด..สายเลือดดี ราคาโปรเบาๆรายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

😚ปิดครับ😊เทาช่อเดือยดำ..พม่าสายตีหูตีตา โปรโมชั่นราคาเบาๆรายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

😚ปิดครับ😊เทาช่อเดือยดำ..พม่าสายตีหูตีตา โปรโมชั่นราคาเบาๆรายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

.😚ปิดครับ😚.สนใจทักไล 0904165208สอบถามได้ครับ..พม่าง่อนสีไทย..สายแข้งหน้าโปรโมชั่น ราคาเบาๆรายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ

.😚ปิดครับ😚.สนใจทักไล 0904165208สอบถามได้ครับ..พม่าง่อนสีไทย..สายแข้งหน้าโปรโมชั่น ราคาเบาๆรายละเอียดอธิบายให้ฟังในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โืตใจ