KW480 เจ้ารถไถ เชิงสนิท สปีดขาเร็ว ล็อคมัดกัดทุบ แผลหลังล้วนๆ 

KW480 เจ้ารถไถ เชิงสนิท สปีดขาเร็ว ล็อคมัดกัดทุบ แผลหลังล้วนๆ 

KW480 เจ้ารถไถ เชิงสนิท สปีดขาเร็ว ล็อคมัดกัดทุบ แผลหลังล้วนๆ
2.8 กก. 8 เดือน ใหม่ครั้งแรก เชิงเร็ว ชนสนิท ล็อค โม่ เข้าปีกทุบหลัง คีแรน แววดี อนาคตไกล แบ่งที่ 2,500 บาท ไม่รวมส่ง

Comments are closed.