KW493 เจ้าเหลืองรูปหล่อ เชิงบน ชนสนิท กัดหลังตีหลัง ตีซอกตีเจ็บมาก

KW493 เจ้าเหลืองรูปหล่อ เชิงบน ชนสนิท กัดหลังตีหลัง ตีซอกตีเจ็บมาก

KW493 เจ้าเหลืองรูปหล่อ เชิงบน ชนสนิท กัดหลังตีหลัง ตีซอกตีเจ็บมาก
2.6-2.7 กก. รูปหล่อทรงงาม 8 เดือน ใหม่ครั้งแรก เชิงบน ขยันกัด ตีเข้าจุด แววดี อนาคตไกล แบ่งที่ 2,900 บาท ไม่รวมส่ง

Comments are closed.