KW499 เขียวแรมโบ้ เชิงบนประกบหลัง กัดตีตัวตีหลัง เบอร์แข้งขัดเจน

KW499 เขียวแรมโบ้ เชิงบนประกบหลัง กัดตีตัวตีหลัง เบอร์แข้งขัดเจน

KW499 เขียวแรมโบ้ เชิงบนประกบหลัง กัดตีตัวตีหลัง เบอร์แข้งขัดเจน
2.9 กก. 9 เดือน ใหม่ครั้งแรก สภาพอ้วนๆ เช็คครั้งแรก เชิงบนประกบหลังกัดตี เบอร์แข้งหนัก อนาคตไกล แบ่งที่ 3,000 บาท ไม่รวมส่ง

Comments are closed.