KW500 เจ้าเขียวกัดหลัง เชิงสนิท ปากเร็ว บ้ากัดบ้าตี 

KW500 เจ้าเขียวกัดหลัง เชิงสนิท ปากเร็ว บ้ากัดบ้าตี 

KW500 เจ้าเขียวกัดหลัง เชิงสนิท ปากเร็ว บ้ากัดบ้าตี
2.6-2.7 กก. 9 เดือน เช็คครั้งแรก เชิงเร็ว บ้ากัดบ้าตี  เบอร์แข้งหนัก แววดี อนาคตไกล แบ่งที่ 3,000 บาท ( ไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.