( ขายแล้วค่ะ ) KW546 เจ้าเขียวแข้งหนัก เชิงบน ประกบหลังกัดตี ตัวนี้รับประกันเบอร์แข้ง

( ขายแล้วค่ะ ) KW546 เจ้าเขียวแข้งหนัก เชิงบน ประกบหลังกัดตี ตัวนี้รับประกันเบอร์แข้ง

KW546 เจ้าเขียวแข้งหนักเชิงบนประกบหลัง กัดตีตัวนี้รับประกันเบอร์แข้ง
2.8 กก 8 เดือนใหม่ครั้งแรกครั้งแรกที่ทางสิงคโปร์จัดขึ้นที่สิงคโปร์ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ 2,900 บาท (ไม่รวมส่ง)

Comments are closed.