( ขายแล้วค่ะ )vKW547 แม่ดำหัวดอก เชิงบน ประกบกัดตี เน้นแข้งหนักๆ

( ขายแล้วค่ะ )vKW547 แม่ดำหัวดอก เชิงบน ประกบกัดตี เน้นแข้งหนักๆ

2.0 กก. โครงสร้าง 2.2 กก. 9 เดือนพร้อมผสมครอก 2 เชิงพาณิชย์บนขยันกัดตีแรงแบ่งที่ 1,500 บาท (ไม่รวมส่ง)


2.0 กก. โครงสร้าง 2.2 กก. 9 เดือนพร้อมผสมครอก 2 เชิงพาณิชย์บนขยันกัดตีแรงแบ่งที่ 1,500 บาท (ไม่รวมส่ง)

Comments are closed.