( ขายแล้วค่ะ ) KW589 เจ้าเหลืองจอมแทง เชิงสนิท กัดบ่าแทงซอก คุมบน แทงข้อหัว ใช้เดือยจัด 

( ขายแล้วค่ะ ) KW589 เจ้าเหลืองจอมแทง เชิงสนิท กัดบ่าแทงซอก คุมบน แทงข้อหัว ใช้เดือยจัด 

KW589 เจ้าเล่ห์จัดระเบียบ
2.7 – 2.8 กก. โครงสร้างกระดกง่อน 9 เดือนเช็คครั้งแรกเชิงพาณิชย์

 

Comments are closed.