KW708 เจ้าธนูทอง ลีลาไม่มาก ท่ายากไม่มี แต่คมพิเศษ

KW708 เจ้าธนูทอง ลีลาไม่มาก ท่ายากไม่มี แต่คมพิเศษ

KW708 เจ้าธนูทอง ลีลาไม่มาก ท่ายากไม่มี แต่คมพิเศษ
2.5 กก. ไปได้ 2.6 – 2.7 กก. 8 เดือน นวมไว้ 1 ครั้ง ลีลารำวงหนีปีกหนีคอเป็น ตัวนี้ตีได้ตีครับ ไม่ห่วงหนี แม่นพิเศษ ตีแต่หูกับตา ทำเนื้อทำตัวรออายุหน่อย อนาคตไกลแน่นอนครับครับ แบ่งที่ 4,500 บาท ( ไม่รวมส่ง )

Comments are closed.