KW712 เจ้าแดงทะลวงไส้ พิทบูล+ง่อน กัดจัดๆ เบอร์แข้งสลายกระดูก ตีแรงมาก 

KW712 เจ้าแดงทะลวงไส้ พิทบูล+ง่อน กัดจัดๆ เบอร์แข้งสลายกระดูก ตีแรงมาก 

KW712 เจ้าแดงทะลวงไส้ พิทบูล+ง่อน กัดจัดๆ เบอร์แข้งสลายกระดูก ตีแรงมาก
2.8 กก. 8 เดือน ใหม่ครั้งแรก เชิงบน ชนสนิท บ้ากัดบ้าตี เบอร์แข้งหนักพิเศษ ตัวนี้อนาคตไกลครับ แบ่งที่ 4,000 บาท ( ไม่รวมส่ง )

 

 

Comments are closed.