KW718 เจ้าเหลืองเข้ม เชิงสนิท คุมบนจัด กัดจัด ปากไวพิเศษ อย่างตี 

KW718 เจ้าเหลืองเข้ม เชิงสนิท คุมบนจัด กัดจัด ปากไวพิเศษ อย่างตี 

KW718 เจ้าเหลืองเข้ม เชิงสนิท คุมบนจัด กัดจัด ปากไวพิเศษ อย่างตี
2.7 – 2.8 กก. 9 เดือน เช็คครั้งแรก เชิงบน ชนสนิท สองปีกสองคอ กัดจัด ปากไว ตัวได้หัวได้ อย่างตี ใช้เดือยจัด แววดี มีอนาคต แบ่งที่ 3,200 บาท ( ไม่รวมส่ง )

 

Comments are closed.