KW740 เจ้าเยียร์พม่ารำวง เบอร์แข้งง่อน ตีหู

KW740 เจ้าเยียร์พม่ารำวง เบอร์แข้งง่อน ตีหู

KW740 เจ้าเยียร์พม่ารำวง เบอร์แข้งง่อน ตีหู
2.8 กก. 9 เดือน ใหม่ครั้งแรก ลีลารำวหนีปีกหนีคอเก่ง แข้งหน้าจัด ตีแรงมาก ตีคอขึ้นห แววดี อนาคตไกล แบ่งที่ 3,500 บาท ( ไม่รวมส่ง )

Comments are closed.