KW757 เจ้าเขียวเจาะใจ พิทบูล+ง่อน เชิงบน บ้ากัดบ้าตี เบอร์แข้งสลายกระดูก

KW757 เจ้าเขียวเจาะใจ พิทบูล+ง่อน เชิงบน บ้ากัดบ้าตี เบอร์แข้งสลายกระดูก

KW757 เจ้าเขียวเจาะใจ พิทบูล+ง่อน เชิงบน บ้ากัดบ้าตี เบอร์แข้งสลายกระดูก
2.6-2.7กก.9เดือน นวมไว้2ครั้ง เข้าไก่ดุดัน เชิงบน ชนสนิท บ้ากัดบ้าตี เบอร์แข้งสลายกระดูก ตีแรงมาก อนาคตไกล ไก่สวยทรงงามมาก พร้อมเริ่มทำตัวได้เลย แบ่งที่5,000บาท ไม่รวมส่ง

Comments are closed.