KW826เจ้าเขียวเชิงเร็วเชิงสนิทชนละเอียดมากปากไวพิเศษอย่างตี

KW826เจ้าเขียวเชิงเร็วเชิงสนิทชนละเอียดมากปากไวพิเศษอย่างตี

KW826เจ้าเขียวเชิงเร็วเชิงสนิทชนละเอียดมากปากไวพิเศษอย่างตี
2.6กก.ไปได้2.7กก.8เดือนใหม่ครั้งแรกเชิงเร็วชนสนิททั้งกัดทั้งตีปากไวมากตีแรงแข้งเจ็บอนาคตไกลแบ่งงที่3,000บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.