KW844เจ้าดู่หงอนชี้ก๋อยตราดง่อนกระชากหลังกัดตีแรงราคาเบาๆ

KW844เจ้าดู่หงอนชี้ก๋อยตราดง่อนกระชากหลังกัดตีแรงราคาเบาๆ

KW844เจ้าดู่หงอนชี้ก๋อยตราดง่อนกระชากหลังกัดตีแรงราคาเบาๆ
2.7กก.ไก่สวยทรงงามมาก8เดือนใหม่แกะกล่องครั้งแรกแววดีน่าปั้นแบ่งที่1,000บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.