KW849 เจ้าสาตีหลังสีพม่าทุบแต่หลังวางแข้งดีมาก

KW849 เจ้าสาตีหลังสีพม่าทุบแต่หลังวางแข้งดีมาก

KW849 เจ้าสาตีหลังสีพม่าทุบแต่หลังวางแข้งดีมาก
2.6-2.7กก. รอยสวยเต็มร่างไม่ต่ำกว่า2.7 กก.แน่นอนอายุ8 เดือน เช็คครั้งแรกเชิงสนิท บังคับทุบ ทุบหลังเบอร์แข้งดี วางแข้งชัดเจน อนาคตไกลแบ่งที่2,900 บาทไม่รวมส่ง

Comments are closed.