KW 808 เจ้าสิงห์ทอง ไทยพัฒนาแม่นพิเศษ ตีหลายชัก..หลายดิ้น
2.6 กก.รอยสวย 9 เดือน เช็คครั้งสอง เชิงบน จุ่มตีเอี้ยวตี แม่นวงแดง ข้อหัว ใช้เดือยจัด แบ่งที่ 2,000 บาท(ไม่รวมส่ง)สนใจโทร 090-416-5208 ID line 0904165208 บัญชีธนาคารกสิกรไทย 064347 5154 นายสมใจ โตใจ

KW 808 เจ้าสิงห์ทอง ไทยพัฒนาแม่นพิเศษ ตีหลายชัก..หลายดิ้น
2.6 กก.รอยสวย 9 เดือน เช็คครั้งสอง เชิงบน จุ่มตีเอี้ยวตี แม่นวงแดง ข้อหัว ใช้เดือยจัด แบ่งที่ 2,000 บาท(ไม่รวมส่ง)สนใจโทร 090-416-5208 ID line 0904165208 บัญชีธนาคารกสิกรไทย 064347 5154 นายสมใจ โตใจ

..ปิดครับ..ดำเวหา..สายกัดบ้าตี เชิงบนสนิท ประกบหัวลึก แบ่งที่ 1,500 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..ดำเวหา..สายกัดบ้าตี เชิงบนสนิท ประกบหัวลึก แบ่งที่ 1,500 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..เขียวทับทิม..สายกัดเงินล้านชุดวัดดวงคัดเกรด แบ่งที่ 2,000 บาท (ไม่รวมส่ง ) รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..เขียวทับทิม..สายกัดเงินล้านชุดวัดดวงคัดเกรด แบ่งที่ 2,000 บาท (ไม่รวมส่ง ) รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..รำวงรอยเล็ก..ตามสายแข้งหน้าจัดๆ ราคาเบาๆ แบ่งที่599 บาท(ไม่รวมส่ง)รายละเอียดสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..รำวงรอยเล็ก..ตามสายแข้งหน้าจัดๆ ราคาเบาๆ แบ่งที่599 บาท(ไม่รวมส่ง)รายละเอียดสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

ไทยพัฒนาสายตีข้อหัว ปากไว แข้งไว ใช้เดือยจัด โปรโมชั่นวันหยุด ราคาเบาๆ 799 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิป
สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

ไทยพัฒนาสายตีข้อหัว ปากไว แข้งไว ใช้เดือยจัด โปรโมชั่นวันหยุด ราคาเบาๆ 799 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิป
สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..ก๋อยสายกัด..เชิงบน มีตำหนิเล็กน้อย แบ่งราคาเบาๆ 599 บาท (ไม่รวมส่ง ) รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..ก๋อยสายกัด..เชิงบน มีตำหนิเล็กน้อย แบ่งราคาเบาๆ 599 บาท (ไม่รวมส่ง ) รายละเอียดอธิบายในคลิป สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..ลูกผสมง่อน. พนัส..ญี่ปุ่น สถานะหลุดแซมแบ่งไปทำสาน 599 บาท (ไม่รวมส่ง ) รายละเอียดอธิบายในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..ลูกผสมง่อน. พนัส..ญี่ปุ่น สถานะหลุดแซมแบ่งไปทำสาน 599 บาท (ไม่รวมส่ง ) รายละเอียดอธิบายในคลิปสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..KW 804 เจ้าสาพายุ พม่าง่อนรำวง แข้งหน้าบ้าตี แผลวงแดงมีหักมีชัก 2.6 กก.งามไก่ 9 เดือน เช็คครั้งแรก รำวงแสนเหลี่ยมแข้งหน้า ถี่บ้าตีแผลวงแดงล้วนๆ แบ่งที่ 2,500 บาทไม่รวมส่ง สนใจโทร 090-416-5208 ID LINE 090-416-5208 ธนาคารกสิกรไทย 064-347-5154 นายสมใจ โตใจ

..ปิดครับ..KW 804 เจ้าสาพายุ พม่าง่อนรำวง แข้งหน้าบ้าตี แผลวงแดงมีหักมีชัก 2.6 กก.งามไก่ 9 เดือน เช็คครั้งแรก รำวงแสนเหลี่ยมแข้งหน้า ถี่บ้าตีแผลวงแดงล้วนๆ แบ่งที่ 2,500 บาทไม่รวมส่ง สนใจโทร 090-416-5208 ID LINE 090-416-5208 ธนาคารกสิกรไทย 064-347-5154 นายสมใจ โตใจ

..ปิดครับ..Kw 803 สาแข้งโหดพม่าง่อนรำวง.. เปิดปีกเตะ..แฉลบเตะ.. ตีหูหลายชัก 2.6 กกพลอยสวยงามไก่ 9 เดือน เช็คครั้งสอง รำวงสั้นหันตบเบอร์แข้งดีมาก แผลหูแบ่งที่ 2,500 บาท(ไม่รวมส่ง)สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

..ปิดครับ..Kw 803 สาแข้งโหดพม่าง่อนรำวง.. เปิดปีกเตะ..แฉลบเตะ.. ตีหูหลายชัก 2.6 กกพลอยสวยงามไก่ 9 เดือน เช็คครั้งสอง รำวงสั้นหันตบเบอร์แข้งดีมาก แผลหูแบ่งที่ 2,500 บาท(ไม่รวมส่ง)สนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

… ตัวที่2… สายกัดเงินล้าน.โปรโมชั่นเบาๆ แบ่งที่ 799 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิปสนใจสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

… ตัวที่2… สายกัดเงินล้าน.โปรโมชั่นเบาๆ แบ่งที่ 799 บาท (ไม่รวมส่ง )รายละเอียดอธิบายในคลิปสนใจสนใจโทร. 090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารกสิกรไทย 064-3-47515-4 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ