KW841เจ้าเขียวเขียวสร้อยแดง ทั้งเชิงทั้งกัด แววดีราคาเบาๆ

KW841เจ้าเขียวเขียวสร้อยแดง ทั้งเชิงทั้งกัด แววดีราคาเบาๆ

KW841เจ้าเขียวเขียวสร้อยแดง ทั้งเชิงทั้งกัด แววดีราคาเบาๆ
2.7กก.8เดือนใหม่แกะกล่องครั้งแรกแววดีน่าปั้นแบ่งที่1,000บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.